Sıcaklık değerleri, biz insanlar için ne kadar önemliyse bitkiler için de o kadar önemlidir. Hatta onlar bizden daha da hassas oldukları için daha fazla risk altındadırlar. Bu yüzden de düşen sıcaklık değerlerine karşı kendimizi koruduğumuz gibi çiçeklerimizi de korumamız gerekir. Sıcaklık değerlerinin yüksek oluşu bitkilerin daha hızlı ve daha güzel bir büyüme göstermesini sağlayabilir ama çiçek kaybettiği suyu telafi edememeye başladığında yani sıcaklık çok yüksek bir seviyeye ulaştığında kurumaya başlar. Soğuk ise en olumsuz etkileyen unsur olarak değerlendirilebilir. Düşük sıcaklık değerleri altında bitkiler kolayca donabilir. Nadir bitki türleri ve Kardelen gibi nadir çiçekler dışında hiçbir bitki de soğuk havaya dayanamayacaktır. Bu yüzden kış ayları geldiğinde, kendimizi nasıl çeşitli yöntemler ile ısıtıyorsak, bitkilerimizi de ısıtmalıyız.

Diğer taraftan sıcaklıkların çiçekler üzerindeki etkisinden söz ederken bir de toprak sıcaklığından bahsetmek gerek. Havanın o gün sıcak görünmesi, bitkiler için yeterli olmayabilir. Çünkü toprak sıcaklığının de o türün istediği seviyeye ulaşmış olması gerekir. Belli toprak sıcaklıklarında gelişim gözlenebilir. Tabi bu nitelikler her bitki türüne göre farklılık gösterecektir. Extreme sıcaklık değerleri ise neredeyse tüm çiçek türleri için istenmeyen durumları ifade eder. Hem yüksek sıcaklıklar hem de don seviyesinde soğuklar, bitkiler için istenen ısı değerlerini ifade etmez. Bu hallerde, kuruma ve donma söz konusu olabilir. Bitkiler üzerinde ne çiçek ne de meyve görmek mümkün olmayacaktır. Normal bitki büyüme hızının ise büyük oranda düştüğü haller de görülecektir.